E160 - Carotenoides

Riesgo de sobreexposición

Evaluación de EFSA: Scientific Opinion on the reconsideration of the ADI and a refined exposure assessment of beta-apo-8'-carotenal -E 160e- (2014-01-22)

Nombres: Caroténoïdes, carotène, carotènes, Caroténoïde, caroténoïdes mélangés, carotènes mélangés